Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven zijn informatief, vertellen wat er gaande is en wat er komen gaat. Dat kan heel saai zijn. Bijdragen van Linda zijn dat niet. Zij zoekt altijd naar het verhaal erachter. Het levert levendige artikelen op. Linda zet ook regelmatig nieuwe nieuwsbrieven op of verzorgt de gehele invulling van bestaande nieuwsbrieven.

Voorbeelden van nieuwsbrieven staan in de linkerkolom.