Informatieve teksten

Teksten die de boodschap helder en zorgvuldig overbrengen en de lezer op aansprekende wijze informeren. En dat in een toegankelijke en begrijpelijke taal. Soms valt het niet mee om die boodschap te filteren uit de vele documenten, onderzoeken, gesprekken met verschillende mensen en het vakjargon. Linda vindt dat juist leuk. Ze ordent, ziet het groter geheel en maakt er een gestructureerd en vlot geheel van.

Voorbeelden van informatieve teksten staan in de linkerkolom.