Boeken

Linda helpt graag mee met het schrijven van andermans boeken. Linda denkt mee, brengt structuur aan, redigeert, interviewt of werkt interviews uit en pleegt de eindredactie. Anne-Mei The, hoogleraar aan de UvA, vraagt haar bijvoorbeeld veelvuldig.

Momenteel schrijft Linda mee aan een boek van een vrouw die lijdt aan dementie, maar (nog) geen diagnose krijgt. Ook herschrijft ze een proefschrift over Bint van Bordewijk naar een boek voor een breed publiek. Boeken met heel diverse onderwerpen, maar voor Linda geen punt.

Voorbeelden van boeken staan in de linkerkolom.